Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2016

5414 53a0

foggyfotos:

The Ethereal Beauty of Fog-Covered London (PHOTOS)

5436 a6f5

castieldeans:

requested by anonymous

5484 adcf
5500 f980
5520 618a 500

March 20 2016

5549 51e1

February 18 2016

5563 aba1

February 17 2016

5575 2e76 500
5591 39c3 500

holliesgolightly:

By Bruce Weber for Calvin Klein, 1991.

5631 ec80 500
5642 387b
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk (via polskie-zdania)
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.
— (via umarlabym-dla-ciebie)

poszłam za tobą

(via iwannahavehappyend)

August 16 2015

5662 4530

Freedom na We Heart It - http://weheartit.com/s/FPsspwue

July 18 2015

5682 34e3

Pale na We Heart It - http://weheartit.com/s/APC8pRIe

5696 17f5

cry na We Heart It - http://weheartit.com/s/JPuGp84e

5711 6839

We are too young to be sad ✖ na We Heart It - http://weheartit.com/s/wPvGpyUe

5730 34c1

IS IT RIGHT? | via Tumblr na We Heart It - http://weheartit.com/s/tPP3pbZe

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl